คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir : TYC)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติ ความเป็นมา

คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในปัจจุบัน) และสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลของคุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ศิลปินแห่งชาติ

มีจุดมุ่งหมาย ที่จะวางรากฐานและเป็นต้นแบบในการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชน ให้มีทักษะทางด้านการขับร้องประสานเสียงอย่างถูกวิธี มีความสามารถทัดเทียมนานาประทศ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องประสานเสียงมาเป็นผู้อำนวยเพลงประจำคณะ ผู้เชี่ยวชาญที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ได้แก่

 • ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ (พ.ศ. 2551 - 2552)
 • อาจารย์สถิต สุกจงชัยพฤกษ์ (พ.ศ. 2553 - 2554)
 • อาจารย์ศรินทร์ จินตเสรี (พ.ศ. 2555 - 2556)
 • นายอธิชัย ตระกูลเดช (พ.ศ. 2557 – 2561)
 • อาจารย์ศรินทร์ จินตเสรี (พ.ศ. 2562)
 • นายรุ่งธรรม เกียรติศรีชาติ (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)

คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย มีผลงานการแสดงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งงานแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนของทุกปี รวมถึงงานแสดงในวาระต่างๆ อาทิ

 • ร่วมแสดงในคอนเสิร์ต “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2554)
 • ร่วมแสดงในปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พ.ศ.2555)
 • ร่วมแสดงในคอนเสิร์ต 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (พ.ศ.2555)
 • ร่วมแสดงในคอนเสิร์ต 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ.2558)
 • ร่วมแสดงในงาน Thailand Choral Festival ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2558
 • คณะนักร้องประสานเสียงฯ มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในระดับนานาชาติ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน ในสาขา Mixed Youth Choirs และ Gospel and Spiritual จากงาน World Choir Games ครั้งที่ 6 ณ เมือง Shaoxing สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2553) โดยครั้งที่ 2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในสาขา Youth Choirs of Equal Voices และ Music Sacra with Accompaniment จากงาน World Choir Games ครั้งที่ 9 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย (พ.ศ.2559)

ผลงานของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย พ.ศ. 2560 - 2561 ได้แก่

 • ร่วมแสดงในงาน “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560
 • ร่วมแสดงในงาน “บทเพลงภาวนา ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560
 • ร่วมแสดงในงาน “ร้อยดวงใจ ร้อยบรรเลง เพลงของพ่อ” ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 • แสดงในงาน “น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560
 • รับเชิญในรายการเมืองไทยไก่โห่ ช่วงห้องข่าวบันเทิง ทางช่อง Workpoint 23 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
 • รับเชิญในรายการเมืองไทยไก่โห่ ช่วงห้องข่าวบันเทิง ทางช่อง Workpoint 23 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560
 • การแสดงคอนเสิร์ต“10thAnniversary Celebration Concert of Journey Thai Youth Choir ครบรอบ 10 ปี
 • ของการเดินทาง” โดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2560”ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • การบันทึกภาพการแสดงของ TYO & TYC เพื่อจัดทำ CD และ หนังสือ TYO & TYC ส่งความสุข 2018 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ร่วมการแสดงขับร้องประสานเสียง ในการแถลงข่าวเปิดตัวบุคคลในภาพชาวต่างประเทศ ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • แสดงในคอนเสิร์ต “GEMMAMUS” ตามโครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 การแสดงศักยภาพและเตรียมความพร้อมของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย สำหรับการแข่งขัน World Choir Games ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
 • คณะนักร้องประสานเสียงฯ มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในระดับนานาชาติ 1 ครั้ง ปี 2561 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “10th World Choir Games 2018, Tshwane, South Africa”ระหว่างวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองชวาเน (Tshwane) สาธารณรัฐแอฟริกา โดย ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในสาขา Category C21. Spiritual (สาขาเพลงศาสนาคนผิวสี) และในสาขาคณะนักร้องประสานเสียงขนาดกลาง รวมชาย – หญิง (Category C8 Mixed Chamber Choirs)
 • ร่วมแสดงในคอนเสิร์ตทางวัฒนธรรม (Celebration Concert) ณ Aula Theatre ñ University of Pretoria Hatfield campus, University Road, 0083 Pretoria วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
 • แสดงในงาน “คอนเสิร์ต Expeditions” คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผลงานของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่

 • ร่วมแสดงในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
 • ร่วมแสดงในคอนเสิร์ตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคณะนักร้องประสานเสียง Atenco de Manila College Glee Club จากประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เวลา 18.00 น.
 • การเข้าร่วมแสดงการขับร้องประสานเสียง “Thailand Chorus Festival ๒๐๑๙” ของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ที่จัดขึ้นตามโครงการร้องรำ ทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • แสดงในคอนเสิร์ต “เยาวชนไทย ก้องไกลใต้ร่มพระบารมี” คอนเสิร์ตการขับร้องประสานเสียงเทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • การเข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ต “ รวมใจภักดิ์จักรีวงศ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ร่วมแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มหาดุริยางค์สากล รวมใจภักดิ์ ชุด”ทศมหาราชันย์ขวัญหล้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวทีสนามหลวง ด้านทิศใต้ ฝั่งพระบรมมหาราชวัง
 • เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้” โครงการเปิดศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทย
 • การแสดงคอนเสิร์ตประจำปีของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ในการแสดงคอนเสิร์ต “เสนาะสำเนียงเสียงประสาน ขับขานตำนานเสียงประสม” “A journey of Siamese Chorale” ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยเพลง

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ผู้เชี่ยวชาญ

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ทำเนียบนักดนตรี

{{item.name + ' ' + item.lastname}}

{{instName(item.musc_instmnt_id)}}

ช่องทางการติดต่อ