ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก

เป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปี ๒๕๖๖
(Thai Youth Choir : TYC)

* หมายเหตุ
1. ให้สมัครได้แค่ 1 วง เท่านั้น
2. หากกรอกผิด โปรดกดปุ่ม แก้ไข เพื่อกลับมาแก้ไขข้อมูล กรุณาอย่าใช้ปุ่มย้อนกลับในหน้าเวบเบราเซอร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

{{form.specific_tone.err}}

ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลติดต่อ

การศึกษา และ การทำงาน

ประสบการณ์ด้านดนตรี กับทักษะต่างๆ (หากไม่มีประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องกรอก)

เฉพาะผู้สมัครสังกัดหน่วยงานทางราชการ *

ข้อมูลผู้ปกครอง