ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก

เป็นสมาชิก วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี ๒๕๖๖
(Thai Youth Orchestra : TYO)

* หมายเหตุ
1. ให้สมัครได้แค่ 1 วง เท่านั้น
2. หากกรอกผิด โปรดกดปุ่ม แก้ไข เพื่อกลับมาแก้ไขข้อมูล กรุณาอย่าใช้ปุ่มย้อนกลับในหน้าเวบเบราเซอร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการศึกษา และ ทักษะ

ข้อมูลประสบการณ์ด้านดนตรี (หากมีประสบการณ์)

เฉพาะผู้สมัครสังกัดหน่วยงานทางราชการ *

ข้อมูลผู้ปกครอง