ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก

เป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๖
(Thai Youth Winds : TYW)

* หมายเหตุ
1. ให้สมัครได้แค่ 1 วง เท่านั้น
2. หากกรอกผิด โปรดกดปุ่ม แก้ไข เพื่อกลับมาแก้ไขข้อมูล กรุณาอย่าใช้ปุ่มย้อนกลับในหน้าเวบเบราเซอร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

{{form.type_musicalinstrument.err}}

ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการศึกษา และ ทักษะ

ข้อมูลประสบการณ์ด้านดนตรี (หากมีประสบการณ์)

เฉพาะผู้สมัครสังกัดหน่วยงานทางราชการ *

ข้อมูลผู้ปกครอง