ติดต่อ / ข้อเสนอแนะ

กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โทร : 02-247-0028 ต่อ 4125, 4306, 4189

โทรสาร : 02-645-2282

อีเมล์ : learning.acting4163@gmail.com

บริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.